L5 : Lezen : Begrijpend lezen

 

1.   De moskee.

 

2.   Een vreemd verhaal.

 

3.   Harry Potter.

 

4.  Ijsbrekers.

 

5.   Verhalen geschreven voor en door kinderen.

 

6.   Robin Hood.

L 5 > Taal > L5 : Lezen : Begrijpend lezen